3SU1401-1BB60-1AA0 | LAMPH 24V M LED VIT SKRUV | Storel