ZB5AK1783 | Lampvred gul 3 lägen återfjäd | Storel