ZB5AK1583 | Lampvred gul 3 lägen återfjäd | Storel