6SL3225-0BE37-5AA0 | FREKV OMV 380-480V 75KW | Storel
<