ATV950U07N4 | FREKV OMR IP55 0,75kW 3F 400V | Storel
<