ATV320U22N4C | FREKV OMR 2,2kW 400V 3-fas | Storel