ATV320U11N4C | FREKV OMR 1,1kW 400V 3-fas | Storel