ATV320U06N4C | FREKV OMR 0,55kW 400V 3-fas | Storel