3AXD50000192779 | Fältbussadapt 2-port Profinet | Storel