3RA6400-1DB43 | STARTKOMB 690V 32A 24VDC 3-12A | Storel