3RA6400-1CB43 | STARTKOMB 690V 32A 24VDC 1-4A | Storel