3RA6120-1AP32 | STARTKOMB 42-70V 0,1-0,4A | Storel