3RA6400-1EB43 | STARTKOMB 400V 32A 24VDC 8-32A | Storel