3RA6120-1BP32 | STARTKOMB 110-240V -1,25A | Storel