3RA6400-1CB42 | STARTKOMB 1,5KW 1-4A SKRUV | Storel