1SFN075103R1000 | ÖVERKOPPLINGSBLECK LY300 | Storel