3RV2031-4VA10 | Motorskyddsbrytare 35-45A | Storel