3RV2032-4BA10 | Motorskyddsbrytare 14-20A | Storel