3RV2411-1BA20 | Motorskyddsbrytare 1,4-2A | Storel