3RV2411-0HA20 | Motorskyddsbrytare 0,55-0,8A | Storel