3RV2411-0CA20 | Motorskyddsbrytare 0,18-0,25A | Storel