3VA9267-0FK23 | Dörrvred grå belyst 3VA2 IP65 | Storel