3VA9987-0KD80 | Anslutning hjälpkrets Plug-In | Storel