BIZ 241001 | FÖRGRENINGSKON ISO R 6,35X0,8 | Storel