9019220000 | Ändhylsa 6,0 12mm gul Pås/100 | Storel