9004740000 | Ändhylsa 2,5 12mm blå Påse/50 | Storel