9019260000 | Ändhylsa 16 12mm blå Påse/100 | Storel