9019240000 | Ändhylsa 10 12mm röd Påse/100 | Storel