9025870000 | Ändhyls0 0,5 10mm ora Påse/500 | Storel