6305.0108.2 | Säkringslastfrånskiljare SLD 1 | Storel