5303.0500.0 | Anslutningsbricka AB 800-53 | Storel