OTT7878-22-1600 | TRAFO OTT7878-22 22KV/1600KVA | Storel
<