OTT7878-22-1250 | TRAFO OTT7878-22 22KV/1250KVA | Storel
<