OTT7878-11-1250 | TRAFO OTT7878-11 11KV/1250KVA | Storel
<