OTT7470-22-800 | TRAFO OTT7470-22 22KV/800KVA | Storel
<