OTT7470-11-800 | TRAFO OTT7470-11 11KV/800KVA | Storel