OTT7470-11-1000 | TRAFO OTT7470-11 11KV/1000KVA | Storel
<