OTT4650-22-200 | TRAFO OTT4650-22 22KV/200KVA | Storel
<