186401202 | Patronrör utomhusbruk PR 24 SM | Storel