4050300018270 | L58W/12 FULLFÄRG SPEC DAG | Storel