4050300004020 | HALOSPOT 70 12V/50W M.SP. | Storel