SLADDST.3m 3x0.75 | RKK MED STICKPROPP FÖR EX | Storel