V04 324 05 | Fackverksmast 24 m, 3-sidig | Storel
<