V04 004 05 | Fackverksmast 18 m, 3-sidig | Storel
<