V04 315 05 | Fackverksmast 15 m, 3-sidig | Storel
<