V04 004 00 | Fackverksmast 12 m, 3-sidig | Storel
<