AVD370.1149LG/3K | ARM LED RADAR 14W/830 IP44 | Storel