XTSC612-3 | NÄTANSLUTNINGSDON DALI VÄ- VIT | Storel