816487205 | PIKTOG RULLSTOL PIL VÄNSTE 48M | Storel