4058075814776 | HighBay LED250W/4000K 100-240V | Storel